Centrum Edukacyjne Technik oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej zaprasza na szkolenie w zawodzie terapeuty środowiskowego.

Stowarzyszenie posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i jest jedną z pięciu organizacji prowadzącą tego typu szkolenia na terenie Polski!

 

Uczestnicy szkolenia (wymagania):

– Posiadają wykształcenie średnie lub wyższe

– Posiadają predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację konieczne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi

– Złożyły odpowiedni formularz zgłoszeniowy i zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Organizatora szkolenia

Opis szkolenia

1. Kurs teoretyczno-praktyczny (wykłady, warsztaty – 315h) trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu ukończenia kursu Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
2. Grupa treningowa – 50 h
3. Staże – (3 miesiące w akredytowanych ośrodkach oparcia społecznego (np. WTZ, ŚDS) i 2 miesiące w oddziale psychiatrycznym – całodobowym lub dziennym)

Stowarzyszenie oferuje pomoc w zorganizowaniu staży dla uczestników kursu.

 

Pliki do pobrania: