Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Bezpieczeństwa – Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Koszt kursu: 120 PLN

min. 8 godzin

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Program:

1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian.

2. Zagrożenia czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z komputerami.

4. Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń (pożaru, awarii) oraz zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

Wszystkie szkolenia pracowników z dziedziny BHP przeprowadzane są na podstawie art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 94, z poźn. zm.) oraz zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, Poz. 1860).

Cele:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.
Adresaci:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, Poz. 1860).

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w Edukacyjnym Technik lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
– podpisanie umowy o udział w szkoleniu.

Egzamin/zaliczenie:
– zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
– test sprawdzający wiedzę i umiejętności.

Termin i miejsce:
– liczba godzin: min. 8
– tryb: wieczorowy/weekendowy
– miejsce: Centrum Edukacyjne Technik

Koszt: 120 zł

Zapisz się on-line

Niezobowiązująca rezerwacja zapewni Ci miejsce i posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Tobą    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.