Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Bezpieczeństwa – Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Koszt kursu: 500 PLN

Liczba godzin: 32 h

Program:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

5. Nowoczesne  rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn w wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.

8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.

9. Nowoczesne metod szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Wszystkie szkolenia pracowników z dziedziny BHP przeprowadzane są na podstawie art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 94, z poźn. zm.) oraz zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, Poz. 1860).

Cele:
Celem szkolenie jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, Poz. 1860).

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w Centrum Edukacyjnym Technik lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
– podpisanie umowy o udział w szkoleniu.

Egzamin / zaliczenie:
– zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
– test sprawdzający wiedzę i umiejętności.

Termin i  miejsce:
– liczba godzin: 32
– tryb: wieczorowy/weekendowy
– miejsce: Centrum Edukacyjne Technik

Koszt: 500 zł

Zapisz się on-line

Niezobowiązująca rezerwacja zapewni Ci miejsce i posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Tobą    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.