Smart gimnazja – czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla szkół gimnazjalnych

Tytuł projektu: „Smart Gimnazja, czyli zajęcia rozwijająco – doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”

Oś III Edukacja.

Działanie 3.2. Edukacja ogólna,

Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Projektodawca: Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Cel partnerstwa:

Działania dotyczące kształtowania, podnoszenia kompetencji TIK oraz zdobywania nowych kwalifikacji nauczycieli słupskich szkół, przeprowadzenie spotkań integrujących młodzież, instytucje otoczenia biznesu i uczelnie wyższe.
Przygotowanie młodzieży do planowania ścieżki kariery zawodowej. Projekty będą realizowane w podziale na następujące etapy kształcenia:
– szkoły podstawowe (I etap edukacyjny klasy I-III, II etap edukacyjny klasy IV-VI),
– gimnazja (III etap edukacyjny),
– szkoły ponadgimnazjalne (IV etap edukacyjny).
Działania mają zapewnić wyposażenie w odpowiednie kompetencje oraz zdobycie kwalifikacji do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z orzeczeniami o kształceniu specjalnym) nauczycieli uczących w szkołach Miasta Słupska.

Zakres tematyczny projektów:

Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projektach musi prowadzić do
uzyskania wybranych kompetencji i kwalifikacji
– w zakresie pracy z uczniem dysfunkcyjnym o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w tym z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
Uzyskiwanie wybranych kompetencji będzie przeprowadzone z użyciem
następujących typów działań:

Certyfikowane studia podyplomowe kształcące kompetencje w pracy z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych:

– studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
– studia podyplomowe surdopedagogika i tyflopedagogiki
– studia podyplomowe pedagogika zdolności i terapia pedagogiczna
– studia podyplomowe oligofrenopedagogika

Zapisz się on-line!    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.