Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Psychologii – Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu

Koszt kursu: 2 500 PLN

Liczba godzin: 90 h

Program:

1. Rola i znaczenie psychologii w biznesie.

2. Lider czyli kto? – rola lidera w biznesie i zarządzaniu.

3. Budowanie efektywnej komunikacji na terenie organizacji.

4. Procesy grupowe i ich znaczenie w pracy zespołowej.

5. Skuteczne motywowanie pracowników z elementami automotywacji.

6. Organizacja i planowanie pracy z uwzględnieniem technik zarządzania czasem.

7. Rekrutacja i selekcja kadry pracowniczej.

8. Planowanie rozwoju pracowników – coaching, mentoring, szkolenia.

9. Podstawy diagnozy organizacji.

10. Kreatywność w organizacji.

11. Techniki i zasady zarządzanie konfliktami.

12. Prowadzenie skutecznych negocjacji.

13. Zarządzanie zmianą w firmie.

14. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych.

15. Działania marketingowe i reklamowe w organizacji.

16. Psychologia obsługi klienta.

17. Stres i wypalenie zawodowe jako przykład sytuacji trudnych w organizacji.

Cele:
Akademia Psychologii w Biznesie i Zarządzaniu pozwala doskonalić szerokie spektrum kompetencji psychospołecznych, kluczowych dla efektywnego funkcjonowania w środowiskach biznesowych. Kurs pozwoli zdobyć odpowiednie umiejętności m.in. w zakresie skutecznego motywowania pracowników (w tym tworzenia systemów motywacyjnych), podstaw diagnozy organizacji, planowania rozwoju własnego i rozwoju pracowników, skutecznych negocjacji biznesowych. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się także, w jaki sposób zadbać o swój osobisty wizerunek, jak również wizerunek organizacji. W programie uwzględniono szereg czynników, sytuacji, z jakimi można się spotkać na ścieżce swojej zawodowej kariery. Dzięki temu, uczestnicy nabywają umiejętność podejmowania działań odpowiednio dopasowanych do okoliczności, w jakich aktualnie znajdują się oni, bądź ich organizacja.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu zajęć uczestnik otrzymuje dyplom studium akademickiego Akademii Psychologii w Biznesie i Zarządzaniu WSG wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Dla osób posiadających wyższe wykształcenie istnieje możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych po spełnieniu wymagań określonych przez Studium Podyplomowe WSG.

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w Centrum Edukacyjnym Technik lub wypełniając poniższy formularz zgłoszeniowy
– podpisanie umowy na kurs.

Egzamin / zaliczenie:
– zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach,
– test z wybranych zagadnień problemowych lub studium przypadku.

Termin i miejsce:
– tryb: weekendowy/wieczorowy,
– miejsce: Centrum Edukacyjne Technik

Koszt:
– ścieżka grupowa i mieszana: 2 500 zł,
– ścieżka indywidualna: 2 900 zł.

Zapisz się on-line

Niezobowiązująca rezerwacja zapewni Ci miejsce i posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Tobą    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.