Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Zdrowia – Pierwsza pomoc przedmedyczna

Koszt kursu: 550 PLN

Liczba godzin: 30 h

Kurs nadający nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzony zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 roku).

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
dla
nauczycieli i wychowawców

Kurs ten przygotowuje do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).

Nauczymy Ciebie i innych nauczycieli z Twojej placówki – pierwszej pomocy przedmedycznej w praktyce.

  • Kursy i szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, które przygotowaliśmy z myślą o pracownikach placówek oświatowych, zostały tak opracowane, aby przyniosły maksymalne korzyści w zakresie uzyskiwanej wiedzy.
  • Kursy i szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
    i drugorzędnej pierwszej pomocy przedmedycznej są podzielone na pewne kategorie związane z potrzebami nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych typach placówek.
  • Inaczej będzie wyglądać kurs lub szkolenie dla nauczycieli przedszkoli, a inaczej też będzie konstruowany program dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

FORMA SZKOLENIA

Kurs prowadzony jest metodami aktywnymi przy użyciu nowoczesnych form nauczania takich jak: prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktycznych technik udzielania pomocy, pokazy, scenariusze sytuacyjne.

PROGRAM KURSU

Moduł

Tematyka

Teoria

Praktyka

Razem

1

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

30 min

30 min

60 minut

2

Wezwanie pomocy. Uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia.

15 min

30 min

45 minut

3

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.

15 min

15 minut

4

Poszkodowany nieprzytomny. Zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna.

15 min

15 min

30 minut

5

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

  • osoby dorosłej
  • dziecka
  • niemowlęcia

Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED

120 min

180 min

300 minut

6

Zadławienia. Pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci. )

30 min

30 min

60 minut

7

Urazy i skutki urazów. Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz porażenia prądem, podtopienia, ukąszenia, użądlenia.

45 min

90 min

135 minut

8

Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.

30 min

45 min

75 minut

9

Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego,

30 min

15 min

45 minut

10

Unieruchomienie złamań i zwichnięć.

30 min

45 min

75 minut

11

Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Działanie wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka. Oparzenia termiczne i chemiczne, odmrożenia.

30 min

30 min

60 min

12

Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Omdlenia, zawał serca, napad drgawek, udar mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna.

90 min

30 min

120 minut

13

Zatrucia. Zasady udzielania pomocy w przypadku zatruć

30 min

15 min

45 minut

14

Wsparcie psychiczne poszkodowanego.

45 min

90 min

135 minut

15

Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Zachowanie na miejscu wypadku. Ocena zagrożenia i zasady postępowania w zakresie pierwszej pomocy.

30 min

30 min

60 minut

16

Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

90 min

90 minut

Razem

13 godz

17 godz

30 godzin

 

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową – wykład obejmujący podstawy teoretyczne na przemian z pracą w grupach i ćwiczeniami praktycznymi.

Stworzony by wyszkolić nauczycieli i opiekunów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i uczelni wyższych. Jak należy reagować, kiedy jest się świadkiem nieszczęśliwego zdarzenia: zasłabnięcia, utraty przytomności, zadławienia, silnego krwawienia, zawały serca, drgawkach, hiper i hipoglikemii. Jak wykonać skutecznie resuscytację krążeniowo-oddechową. Jak użyć Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).

Oferta szkoleniowa jest elastyczna i dopasowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, tematyka jest dostosowana do specyfiki wykonywanej przez uczestników pracy.

Szkolenie takie w żadnej mierzenie przypomina tradycyjnie nudnych wykładów z dziedziny BHP, które „trzeba odbyć”, a pracujący u nas instruktorzy, to ludzie na co dzień pracujący w systemie ratownictwa, specjaliści medycyny ratunkowej, którzy niezależnie od wysokiej jakości samego szkolenia prowadzą zajęcia w niezwykle atrakcyjny i dynamiczny sposób.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu ważny 5 lat!

Podstawowe informacje o egzaminie

Sposób ukończenia/zaliczenia szkolenia Egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Forma egzaminu Egzamin teoretyczny – test
Egzamin praktyczny

 

 

Czas trwania: 30h (w systemie weekendowym – sobota, niedziela)

Cena: 550zł

Zapisz się on-line

Niezobowiązująca rezerwacja zapewni Ci miejsce i posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Tobą    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.