Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Zdrowia – Pierwsza pomoc dla nauczycieli

Koszt kursu: 650 PLN

Liczba godzin: 30 h

Program:

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

2. Wezwanie pomocy.

3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.

4. Poszkodowany nieprzytomny.

5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

6. Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.

7. Zadławienia.

8. Urazy i skutki urazów.

9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.

10. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.

11. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.

12. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.

13. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.

14. Zatrucia.

15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.

16. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

17. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Podstawa prawna: Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Edukacyjne Technik lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
– podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
– liczba godzin: 30,
– tryb weekendowy/wieczorowy,
– miejsce: Centrum Edukacyjne Technik

Koszt: 650 zł

Zapisz się on-line

Niezobowiązująca rezerwacja zapewni Ci miejsce i posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Tobą    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.