Cel projektu

Celem projektu „Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!” jest poprawa sytuacji zawodowej 48 pracujących uczestników projektu (25 kobiet), w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, które kwalifikują się do grupy docelowej w okresie 01.01.2020-28.02.2021 r.

Poprawa sytuacji zawodowej będzie możliwa poprzez zdobycie przez Uczestników projektu nowych umiejętności i kwalifikacji/kompetencji oraz nabycie nowego doświadczenia zawodowego, zgodnych z ich potrzebami i potencjałem oraz potrzebami mazowieckiego rynku pracy.

Grupa docelowa

– 48 osób (25 Kobiet), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią łącznie niżej wymienione kryteria:

 1.  Wiek 18-29 lat;
 2.  Zamieszkiwanie lub zatrudnienie, zgodnie z kodeksem cywilnym, na terenie województwa mazowieckiego;
 3.  Status osoby pracującej, znajdującej się w trudnej sytuacji na RP, tj:
  • zatrudniony na podstawie umowy/umów krótkoterminowych;
  •  zatrudniony na podstawie umowy/umów cywilnoprawnych;
  •  tzw. ubogi pracujący (osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody
   (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji
   socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) z wyłączeniem osób kwalifikujących się do grupy docelowej określonej dla Poddziałania 1.3.1.

W ramach projektu planuje się realizację niżej wymienionych form wsparcia:

 1. Opracowanie IPD;
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 3. Szkolenia zawodowe;
 4. Średnio 6-miesięczne zatrudnienie subsydiowane;
 5. Pośrednictwo pracy.

Rezultaty projektu:

 1. Minimum 40% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
 2. Minimum 40% Uczestników Projektu uzyska kompetencje po opuszczeniu programu;
 3. Efektywność zawodowa wyniesie 27% (KD4).

Dokumenty do pobrania:

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE – DORADZTWO ZAWODOWE I PORADNICTWO ZAWODOWE  20.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 21.05.2020 r. w trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego zaprasza do złożenia ofert na wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia  indywidualnych  spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem  dla 48 Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!”, nr POWR.01.02.01-14-0075/19

Załączniki do zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku – w celu utworzenia IPD dla 48 Uczestników Projektu   (21.05.2020 r.)

zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku – na potrzeby wynajmu sal dla 48 UP w celu utworzenia IPD- PDF (21.05.2020 r.)

zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku + załaczniki – na potrzeby wynajmu sal dla 48 UP w celu utworzenia IPD- PDF (21.05.2020 r.)

Harmonogramy

Harmonogramy Indywidualnych Planów  Działania (doradca)

Data dodania: 08.06.2020 r.

Harmonogram IPD – Doradca 12.06.2020r. – 16.06.2020r.

Data dodania: 12.06.2020 r.

Harmonogram IPD – Doradca 17.06.2020r. – 24.06.2020r.

Data dodania: 03.07.2020 r.

Harmonogram IPD – Doradca 07.07.2020r. – 08.07.2020r.

Data dodania: 22.06.2020r.

Harmonogram IPD – Doradca 27.06.2020r. – 28.06.2020r.

Data dodania: 16.07.2020 r.

Harmonogram IPD – Doradca 20.07.2020r. – 21.07.2020r.

 

Harmonogramy Indywidualnych Planów  Działania (psycholog)

Data dodania: 08.06.2020 r.

Harmonogram IPD – Psycholog 13.06.2020r. – 16.06.2020r.

Data dodania: 12.06.2020 r.

Harmonogram IPD – Psycholog 20.06.2020r. – 22.06.2020r.

Data dodania: 22.06.2020 r.

Harmonogram IPD – Psycholog 27.06.2020r. – 28.06.2020r.

Data dodania: 15.07.2020 r.

Harmonogram IPD – Psycholog 20.07.2020r. – 24.07.2020r.

Data dodania: 27.07.2020 r.

Harmonogram IPD – Psycholog 31.07.2020r. – 07.08.2020r.

 

Harmonogramy Indywidualne Poradnictwo Zawodowe 

Data dodania: 29.06.2020 r.

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo zawodowe 03.07.2020r. – 09.07.2020r.

Data dodania: 11.06.2020 r.

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo zawodowe 16.06.2020r. – 26.06.2020r. 

Data dodania: 22.06.2020 r.

Harmonogram Indywidualne poradnictwo zawodowe 27.06.2020r. – 02.07.2020r. 

Data dodania: 03.07.2020 r.

Harmonogram Indywidualne poradnictwo zawodowe 11.07.2020r.

Data dodania: 27.07.2020 r.

Harmonogram Indywidualne poradnictwo zawodowe 01.08.2020r. – 02.08.2020r.

Data dodania: 31.07.2020 r.

Harmonogram Indywidualne poradnictwo zawodowe 06.08.2020r. – 09.08.2020r.

Harmonogramy Szkolenia zawodowe

Data dodania: 15.09.2020 r.

Harmonogram szkolenie Magazynier z obsługa wózka jezdniowego 18.09.2020r. – 24.10.2020r.


Zapisz się on-line!

Poniższy formularz pomoże nam skontaktować się z Tobą w celu rekrutacji

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  Zapisz się online

   Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.