Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Zdrowia – Masaż I stopnia

Koszt kursu: 1 150 PLN

Liczba godzin: 100 h

Program:

Kurs masażu I stopnia obejmuje naukę wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu metody masażu klasycznego.

Cześć teoretyczna:

1. Wiadomości ogólne.

2. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne.

3. Zasady stosowania i dawkowania masażu klasycznego.

4. Wpływ masażu klasycznego na tkanki i układy organizmu człowieka.

Część praktyczna:

1. Nauka technik masażu klasycznego: mięśni grzbietu, mięśni brzucha, mięśni twarzy, mięśni i stawów:

  • obręczy biodrowej i kręgosłupa szyjnego
  • kręgosłupa piersiowego
  • obręczy biodrowej i kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego
  • kończyny dolnej
  • kończyny górnej
  • klatki piersiowej.

2. Doskonalenie umiejętności praktycznych – naprzemienności ruchów i koordynacji ruchowej podczas wykonywania technik masażu klasycznego.

3. Nauka doboru pozycji ułożeniowych w zależności od okolicy masowanej oraz aktualnego stanu zdrowia osoby masowanej.

4. Wykorzystanie metody  masażu klasycznego jako formy leczniczej i relaksacyjnej.

Kurs prowadzony na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. z dnia 30.08.2005 r.)

Cele:
Celem kursu jest profesjonalne przygotowanie osób do pracy jako masażysta w gabinetach odnowy biologicznej i SPA, gabinetach oraz instytutach kosmetycznych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Adresaci:
Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły co najmniej szkołę średnią oraz posiadają dobry stan zdrowia.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat Masażu I stopnia wystawiony przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Istnieje możliwość przetłumaczenia i wystawienia certyfikatu w języku angielskim.

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Edukacyjnym Technik lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
– podpisanie umowy o szkolenie.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Egzamin / zaliczenie:
Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Termin i miejsce:
– liczba godzin: 100
– tryb: weekendowy
– miejsce: Centrum Edukacyjne Technik

Zapisz się on-line

Niezobowiązująca rezerwacja zapewni Ci miejsce i posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Tobą    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.