Category

Komunikaty

Komunikat dot. składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r.

By | Bezpieczeństwo, Komunikaty | No Comments

Drodzy Słuchacze,

Przypominamy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima został ustalony do  31 marca 2020 r. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, prosimy o wysyłanie podpisanego skanu na adres mailowy technik@technik.slupsk.pl, na wszelkie pytania odpowiadamy telefonicznie 534-223-129.

O możliwości odbioru świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 będziemy informować wszystkich, którzy je otrzymali, indywidualnie.

Deklaracja do pobrania:
Załącznik 3. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

 Wiele zależy od Ciebie!

  • Unikaj skupisk ludzkich, zostań w domu – pracuj zdalnie.
  • Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
  • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

By | Komunikaty | No Comments
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020:
20 marca 2020 r.
Sesja 2. 2020 Lato (czerwiec – lipiec 2020)
Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 należy złożyć do dnia 07 lutego 2020 r.
Dla osób zdających w sesji styczeń- luty 2020, którzy  nie zdali egzaminu – termin składania deklaracji na poprawkę przypada na 27 marca 2020 r.
Część pisemna
23 czerwca 2020 r.
Część praktyczna
Model „d” 22 czerwca 2020 r.

Model „w”, „wk” i „dk” od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020 – 28 sierpnia 2020 r.

Egzaminy zawodowe – sesja styczeń 2020

By | Komunikaty | No Comments

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami dot. egzaminów zawodowych – sesja styczeń 2020

 

[3d-flip-book mode=”link-lightbox” urlparam=”fb3d-page” id=”3485″ title=”true” lightbox=”dark”]Komunikat o przyborach na egzamin zawodowy – część praktyczna[/3d-flip-book]

 

Komunikat o przyborach na egzamin zawodowy - część pisemna

 

Terminy egzaminów zawodowych - styczeń 2020