HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

By 7 stycznia 2020 12 stycznia, 2020 Komunikaty
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020:
20 marca 2020 r.
Sesja 2. 2020 Lato (czerwiec – lipiec 2020)
Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 należy złożyć do dnia 07 lutego 2020 r.
Dla osób zdających w sesji styczeń- luty 2020, którzy  nie zdali egzaminu – termin składania deklaracji na poprawkę przypada na 27 marca 2020 r.
Część pisemna
23 czerwca 2020 r.
Część praktyczna
Model „d” 22 czerwca 2020 r.

Model „w”, „wk” i „dk” od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020 – 28 sierpnia 2020 r.

Leave a Reply