Centrum Edukacyjne TECHNIK nawiązało współpracę z Centrum Rehabilitacji AVENIR

By 11 listopada 2019 Aktualności

Z przyjemnością informujemy iż w piątek 8 listopada o godzinie 12.30, odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia Centrum Edukacyjnego TECHNIK z Centrum Rehabilitacji AVENIR, porozumienie na celu m.in. bieżącą współpracę organizacyjną i merytoryczną, mającą na celu zapewnienie jak najlepszych usług edukacyjnych Akademii Kształcenia Ustawicznego.

Porozumienie Intencyjne podpisali prezesi spółek: Wojciech Czajka – Prezes Aveniru, oraz Bogdan Musznicki – Prezes Technika

Według podpisanego dokumentu strony podjęły ścisłą współpracę w celu:

  1. Opracowania obszarów i form kooperacji Stron, w tym ustalania mechanizmów bieżącej współpracy organizacyjnej i merytorycznej.
  2. Stworzenia mechanizmów współpracy dydaktycznej i przedsiębiorczości słuchaczy.
  3. Współpracy przy realizacji projektów prowadzonych przez każdą ze stron.
  4. Stworzenia mechanizmów współpracy przy tworzeniu nowoczesnych produktów edukacyjnych w kształceniu zawodowym terapeutów zajęciowych.
  5. Opracowania programu działań na rzecz środowiska lokalnego

Strony porozumienia mają na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu edukacji dla słuchaczy Akademii Kształcenia Ustawicznego do której dołączyć możecie już dziś!

Liczymy na owocną współpracę!

 

Pobierz pełną treść porozumienia [PDF]