All Posts By

Administrator

Bezpłatne szkolenia zawodowe – NABÓR

By | Aktualności | No Comments

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia zawodowe współfinansowane ze środków EFS.

Szkolenia zawodowe skierowane są dla osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku od 18 – 64 roku życia.

 

Obecnie prowadzimy nabór na następujące szkolenia:

 1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 2. Opiekun dzieci oraz osób starszych.
 3. Pracownik administracyjno-biurowy.

W ramach szkoleń oferujemy stypendia szkoleniowe (664,93 zł), zwrot kosztów dojazdu

Dodatkowe informacje o projekcie:

www.dorosli.technik.slupsk.pl/nowe-perspektywy

Ulotka projektu (docx)

Informacje i zapisy:

Monika Sieradzka, Tel: 535-379-154

ZAPISZ SIĘ ON-LINE:  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  Pomorskie Liceum Biznesu – Profil Łowiecki

  By | Aktualności | No Comments

  KLASA O PROFILU ŁOWIECKIM

  KLASA ŁOWIECKA TO JEDYNA W POLSCE KLASA ŁOWIECKA

  DARMOWA NAUKA

  Przedmioty rozszerzone:

  • Geografia
  • Biologia

  Przedmioty dodatkowe takie jak:

  • Historia, kultura i etyka łowiecka
  • Ochrona gatunkowa
  • Biologia i ekologia
  • Broń i akcesoria łowieckie (strzelnica)
  • Kynologia, Sokolnictwo
  • Fotografia przyrodnicza
  • Sygnalistyka

  PATRONAT KLASY

  CZYM JEST ŁOWIECTWO?

  W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie” z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się leśnicy oraz myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

  MEDIA O KLASIE ŁOWIECKIEJ

  ZAPISZ SIĘ ONLINE   Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

   Kurs Psychoterapii

   By | Aktualności | No Comments

   PROGRAM KURSU PSYCHOTERAPII

   Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Główną ideą tego kursu jest podejście

   • skoncentrowane na osobie pacjenta, sposobie pracy adekwatnej do  jego potrzeb
   • odnoszące się do praktyki klinicznej, nastawione na uzyskiwanie umiejętności postępowania w różnych sytuacjach
   • nastawione na pobudzanie i wspieranie rozwoju osobistego i profesjonalnego terapeuty
   • otwarte na zróżnicowanie i integrowanie podejść terapeutycznych,   z dwoma dominującymi – podejściem psychodynamicznym i systemowym

   Kto może zostać psychoterapeutą

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
   Treść Rozporządzenia: POBIERZ

   Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym raz w miesiącu w Słupsku w lokalach (kampusie) Centrum Edukacyjnego Technik.

   Koszt kursu: 7000 PLN/rocznie

   Możliwość otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

   Uczestnicy kursu są zobowiązani do wpisania się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wraz z rozpoczęciem szkolenia!!

   OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

   prof. dr hab. Andrzej Cechnicki – psychiatra i psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. Krajowy koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO.

   Pomysłodawca i realizator krakowskiego systemu leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię oraz programu integracji zawodowej: Pensjonatu  „U Pana Cogito”, „Cateringu Cogito” i „Zielonego Dołu”, w których zostały zatrudnione osoby po kryzysach psychicznych.

   Współtwórca i wieloletni Przewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji ZG PTP i i V-ce Przewodniczący Komisji ds. Reformy i realizacji  NPOZP ZG PTP. Współtwórca i honorowy Przewodniczący PNTZP, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz Realizacji NPOZP w Polsce.

   Redaktor Czasopisma „Dialog”. Autor ponad stu publikacji z zakresu schizofrenii, rehabilitacji  i psychiatrii społecznej m.in. monografii „Schizofrenia – proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia”. Redaktor wspólnie z Anną Liberadzką książki „Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję”

   mgr Anna Bielańska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP), dyplomowany terapeuta psychodramy, współtwórca i przewodnicząca Polskiego Instytutu Psychodramy, członek zarządu Psychodrama Association for Europe (PAfE), pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

   Prowadzi superwizję ośrodków w Krakowie i na Śląsku.

   Koszt kursu: 7000 PLN/rocznie

   Możliwość otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

   ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

   Kontakt i zapisy

   ☎️ tel. +48 608 079 532 / +48 509 066 911

   @ technik@technik.slupsk.pl

   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

    PROGRAM CAŁOŚCIOWEGO 4, 5-LETNIEGO KURSU PSYCHOTERAPII

    Podstawowym kierunkiem jest kształcenie w orientacji psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin; podejście behawioralno-poznawcze i humanistyczne potraktowane zostały jako kierunki uzupełniające.
    Terapia własna prowadzona jest metodą psychodramy Moreno oraz w następnym etapie poprzez pracę z własnym genogramem.
    Zajęcia z psychodramy to 240 godzin terapii własnej, które są jednocześnie grupą podstawową w szkoleniu do certyfikatu asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Osoby, które będą chciały posługiwać się metodą psychodramy i w związku z tym posiadać certyfikat asystenta psychodramy, po ukończeniu tych 240 godzin powinny uczestniczyć w siedmiu seminariach, organizowanych przez Polski Instytut Psychodramy.
    Zajęcia Teoretyczne (a) i Praktyczne (b)

    I. a. PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA i PRAKTYCZNA
    (140 godzin)

    • Narzędzia teoretyczne używane w psychoterapii dynamicznej: teorie rozwojowe i rekapitulacja, objawy zaburzenia psychicznego (dekompensacja) jako forma regresji, symbolizacja jako proces rozwojowy przeciwny do regresji
    • Koncepcja procesów pierwotnych i wtórnych
    • „Konflikt wewnętrzny” według teorii popędowych (Freud, Klein, Horney)
    • „Konflikt wewnętrzny” według teorii związków z obiektem (Klein, Bion)
    • „Konflikt wewnętrzny” według teorii strukturalnych ego (Hartmann)
    • Związek terapeutyczny (therapeutic alliance) jako narzędzie pracy psychoterapeuty: przeniesienie, przeciwprzeniesienie i procesy leczące w związku
    • Dynamiczne rozumienie zaburzeń nerwicowych: „nerwice wojenne”, reakcje dezadaptacyjne i „neurotyczna osobowość” (psychonerwice)
    • Mechanizmy obronne oraz powstawanie objawów nerwicowych.
    • Dynamiczne rozumienie zaburzeń afektywnych: wkład teorii rozwojowych i teorii strukturalnych ego.
    • Dynamiczne rozumienie dekompensacji psychotycznych, w szczególności schizofrenii.
    • Zaburzenia osobowości.
    I.b. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM
    • Terapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym
    • – zawieranie kontraktu
    • – tworzenie i dynamika relacji terapeutycznej
    • – zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia
    • – zjawisko oporu
    • – rozumienie dialogu terapeutycznego
    • – interpretacja jako interwencja terapeutyczna
    • – uzyskiwanie wglądu
    • – przepracowanie
    • Psychoterapia grupowa w podejściu psychodynamicznym
    • – grupy otwarte i zamknięte
    • – tworzenie grupy terapeutycznej
    • – dynamika grupowa
    • – rola terapeuty i koterapeuty w grupie
    • – zjawisko oporu grupowego
    • – proces uzyskiwania wglądu
    • – przepracowanie w grupie
    • – techniki psychoterapii grupowej

    II. a. PODEJŚCIE SYSTEMOWE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA i PRAKTYCZNA (100 godzin)

    • Rodzina w świetle teorii systemów
    • Transgeneracyjne podejścia do terapii rodzin
    • Podejście strukturalne
    • Mediolańska szkoła terapii rodzin
    • Konstrukcjonizm społeczny
    • Terapia systemowa a psychoedukacja
    • Terapia systemowa w kontekście występowania patologii

    II. b. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W TERAPII RODZIN I MAŁŻEŃSTW

    • dostrzeganie i rozumienie kontekstu rodzinnego indywidualnych pacjentów/klientów
    • dostrzeganie i rozumienie procesów zachodzących w rodzinach
    • przeprowadzanie konsultacji rodzinnych
    • dokonywanie pierwszych kroków w terapii rodzinnej przy wsparciu superwizyjnym, rozumienie własnego przekazu transgeneracyjnego i jego znaczenia dla praktyki terapeutycznej
    • wskazania, specyfika procesu terapeutycznego, zasady przebiegu sesji terapeutycznej

    III. PODEJŚCIE POZNAWCZO – BEHAWIORALNE (60 godzin)

    • Historia kierunku – koncepcja poznawcza
    • Koncepcja Alberta Ellisa
    • Koncepcja Aarona Becka
    • Główne założenia terapii cbt (cognitive-behavioral therapy)
    • Techniki poznawcze
    • Techniki behawioralne
    • Konceptualizacja
    • Struktura sesji cbt
    • Zaburzenia nastroju w koncepcji cbt
    • Zaburzenia lękowe w koncepcji cbt
    • Schizofrenia w koncepcji cbt
    • Zaburzenia osobowości w koncepcji cbt

    IV. PODEJŚCIE HUMANISTYCZNE (45 godzin)

    • Granice psychoterapii w ujęciu egzystencjalnym
    • Cele logoterapii V. E. Frankla
    • Rozumienie związku terapeuta – pacjent w psychoterapii egzystencjalnej
    • Przegląd głównych metod i technik logoterapii

    V. Wybrane szczegółowe zagadnienia zastosowania psychoterapii w praktyce klinicznej (30 godziny)

    VI. PODSTAWOWE ELEMENTY WIEDZY MEDYCZNEJ DLA PSYCHOLOGÓW lub PODSTAWOWE ELEMENTY WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DLA LEKARZY (50 godzin)

     

    VII. PSYCHOPATOLOGIA I ZASTOSOWANIE PSYCHOTERAPII WOBEC POSZCZEGÓLNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH (200 godzin)
    • 1.a. Psychopatologia i psychoterapia schizofrenii (60 godzin)
    • 1.b. Kształcenie umiejętności w prowadzeniu terapii psychoz
    • – prowadzenie indywidualnej psychoterapii psychoz
     • specyfika związku terapeutycznego
     • kształtowanie milieu terapeutycznego
     • rola terapeuty w okresie remisji i nawrotu objawów psychotycznych
     • timing i dynamika relacji
    • – prowadzenie grupowej psychoterapii psychoz
     • specyfika funkcjonowania grupy terapeutycznej
     • dynamika grupy
     • opór i sposoby pracy z oporem
     • osobowość terapeuty i jego rola
     • techniki psychoterapii grupowej
     1. 2. Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych (20 godzin)
     2. 3. Psychopatologia wieku rozwojowego i psychoterapia zaburzeń tego okresu (60 godzin)
     3. 4. Psychopatologia i psychoterapia depresji (10 godzin)
     4. 5. Psychopatologia i psychoterapia uzależnień (30 godzin)
     5. 6. Psychopatologia i psychoterapia nerwic i zaburzeń osobowości (20 godzin)

    VIII. ETYKA (10 godzin)

     

    WŁASNE DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE
    „self experience” (280 godzin)

    1. Grupa psychodramatyczna ( 240 godzin)
    2. Grupa genogramowa (40 godzin)

    SUPERWIZJA GRUPOWA I INDYWIDUALNA (150 godzin)

     

    • 1. Grupa superwizyjna (50 godzin)
    • 2. Superwizja indywidualna lub grupowa (100 godzin) organizowana indywidualnie.

    Razem:
    Zajęcia teoretyczne i praktyczne – 635 godzin
    Własne doświadczenie terapeutyczne – 280 godzin
    Superwizja grupowa – 50 godzin – dodatkowo płatna

    W sumie – 965 godzin w ramach kursu
    Dodatkowe 100 godzin superwizji, które wymagane jest do certyfikatu PTP organizowanej indywidualnie przez uczestników (zrealizowanie tych godzin NIE JEST warunkiem ukończenia kursu tylko warunkiem przystąpienia do egzaminu w PTP w przyszłości).

    Każdy uczestnik kursu jest zobligowany do odbycia staży w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (patrz strona PTP).

    Literatura:
    1. Nancy McWiliams “Psychoterapia psychoanalityczna”, 2010, wyd. Harmonia
    2. Nancy McWilimas „Diagnoza psychoanalityczna” 2017 GWP.
    3. Glen O. Gabbard „ Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna”, 2012, WUJ
    4. Glen O. Gabbard, Sallye Wilkinson „Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline” 2011 Imago
    5. Andrzej Kokoszka,Piotr Drozdowski (red) Wprowadzenie do psychoterapii” WAM 1993
    6. Czesław Czabała „Czynniki leczące w psychoterapii”, 2008, PWN
    7. Jerzy Pawlik „ Psychoterapia psychoanalityczna”, 2008 Eneteia
    8. Nelvile Symington „Narcyzm. Nowa teoria”
    9. D. W. Winnicot „Zabawa a rzeczywistość”Imagao 2011
    10. D. W. Winnicot „Dom jest punktem wyjścia” Imago 2010
    11. Psychoterapia 1-3tom red naukowa Lidia Grzesiuk, wyd. ENETEIA Warszawa2005
    12. Bogdan de Barbaro „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny”  WUJ
    13. Herbert Goldenberg, Irene Goldenberg „Terapia rodzin”, 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
    14. Katarzyna Shier „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról”2014, Wydawnictwo naukowe Scholar.
    15. Katarzyna Shier „Piękne brzydacwto”2009, wyd.Scholar
    16. Artykuły w kwartalniku „Psychoterapia”
    17. Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska „Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008
    18. Antoni Kępiński „Schizofrenia”, „Poznanie chorego”, „Melancholia”, „Nerwice”
    19. Jerzy Zadęcki  „JA we wczesnej schizofrenii”, WUJ, Kraków 2015
    20. Ch. J. Gelso, Jefrey A. Hayes „Relacja terapeutyczna” GWP, Gdańsk 2004
    21. Koncepcja przyywiązania.Od teorii do praktyki klinicznej. Pod red. Barbary Józefik, Grzegorza Iniewicza. Wydawnistwo UJ Kraków, 2008.

    Do 100% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

    CENTRUM EDUKACYJNE „TECHNIK” Sp. z o.o.
    76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 9A

    Numer konta bankowego:
    II/o PKO BP SA w Słupsku
    38 1020 4649 0000 7302 0006 5862
    z dopiskiem: Kurs Psychoterapia – /imię nazwisko/

     Czym są Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji?
     Odpowiada Pani Monika Bladowska

     By | Aktualności | No Comments

     Monika Bladowska – animator projektu LOWE

     Dzień dobry Pani Moniko! Czy może nam Pani powiedzieć czym właściwie jest projekt LOWE?

     Dzień dobry, LOWE czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji to projekt który zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów animowania pozaformalnej edukacji dorosłych oraz społeczności lokalnych. Nasza szkoła jest jednym z takich miejsc. Tym co wyróżnia projekt jest minimum formalności i prostota – wybieramy interesujące nas zajęcia i czekamy na start grupy.

     Na jakie formy edukacji mogą liczyć uczestnicy?

     Aktualnie oferujemy kursy:

     • Języka angielskiego
     • Zajęcia komputerowe
     • Prawo na co dzień
     • Coaching i techniki szybkiego zapamiętywania
     • Regionalizm i kulturoznawstwo
     • ABC żywienia
     • Metody i techniki masażu
     • Fitness i yoga
     • Basen dla aktywnych

     Kto może skorzystać z darmowej edukacji w tym zakresie?

     Oferta LOWE skierowana jest do osób w wieku 50+, zamieszkujących obszar:

     • Słupska,
     • Kobylnicy,
     • Ustki,
     • Dębnicy Kaszubskiej,
     • Kępic,
     • Główczyc,
     • Damnicy,
     • Potęgowa,
     • Smołdzina

     Jakie kroki powinien podjąć chętny uczestnik?
     Chętni mogą skorzystać z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.technik.slupsk.pl/lowe – zgłoszą tam chęć udziału. Znajdują się tam również informacje o projekcie.
     Dodatkowych informacji możemy udzielić telefonicznie pod numerem 534-223-129 lub osobiście w sekretariacie szkoły – ul. Juliana Tuwima 30 w Słupsku.

     Kiedy ruszają szkolenia?
     Każde szkolenie rusza po uzbieraniu pełnej grupy i konsultacji z uczestnikami – to oni decydują kiedy chcą przychodzić na zajęcia.

     Dziękuje za informację i życzę owocnej pracy!

     Dziękuję i zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, Monika Bladowska!

     Zapytanie ofertowe – wynajem sal (23.07.2020 r.)

     By | Bez kategorii | No Comments

     W związku z realizacją projektu nr  POWR.01.02.01-18-0052/19

     „Młodzi z przyszłością – aktywizacja zawodowa biernych zawodowo mieszkańcówwojewództwa podkarpackiego w wieku 18-29 lat należących do grupy NEET”

       dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie:  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
     Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
     zapraszamy do składania ofert na wynajem sal, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

     Dokumenty do pobrania:

     Zapytanie ofertowe – doradztwo zawodowe (23.07.2020 r.)

     By | Bez kategorii | No Comments

     W związku z realizacją projektu nr  POWR.01.02.01-18-0052/19

     „Młodzi z przyszłością – aktywizacja zawodowa biernych zawodowo mieszkańcówwojewództwa podkarpackiego w wieku 18-29 lat należących do grupy NEET”

       dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie:  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
     Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
     zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

     Dokumenty do pobrania:

     Zapytanie ofertowe – pośrednictwo pracy (23.07.2020 r.)

     By | Bez kategorii | No Comments

     W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-18-0052/19

     pt. „Młodzi z przyszłością – aktywizacja zawodowa biernych zawodowo mieszkańców województwa podkarpackiego w wieku 18-29 lat należących do grupy NEET”

     dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
     Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
     zapraszamy do składania ofert na usługi pośrednictwa pracy, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

     Dokumenty do pobrania:

     Zapytanie ofertowe – psycholog (23.07.2020 r.)

     By | Bez kategorii | No Comments

     W związku z realizacją projektu nr  POWR.01.02.01-18-0052/19

     „Młodzi z przyszłością – aktywizacja zawodowa biernych zawodowo mieszkańców

     województwa podkarpackiego w wieku 18-29 lat należących do grupy NEET”

       dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie:  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
     Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
     zapraszamy do składania ofert na usługi poradnictwa psychologicznego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

      

     Dokumenty do pobrania:

     Pismo PIS w Słupsku z dn. 17.07.2020 r.

     By | Aktualności | No Comments

     Szanowni państwo!

     Zapraszamy do zapoznania się z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z dnia 17.07.2020 r. w sprawie przestrzegania w okresie stanu epidemii obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów oraz stosowania się do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz poszczególnych ministerstw.

     Zgodnie z prośbą Szefa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego publikujemy pismo oraz stosujemy się do wprowadzonych ograniczeń, nakazów i zakazów oraz wytycznych.

      

     Wakacyjny czas podsumowań

     By | Aktualności | No Comments
     Wakacje to nie tylko beztroski okres odpoczynku dla młodzieży ale też czas podsumowań. Jest to czas w którym możemy na chwilę zwolnić i przeanalizować nasze dotychczasowe działania oraz osiągnięcia na rzecz lepszej jakości edukacji. My również dziękujemy Krajowemu Forum Oświaty Niepublicznej za dotychczasową współpracę jak i docenienie naszych działań. Wierzymy że przyszłe lata współpracy obfitować będą w liczne wspólne sukcesy na rzecz rozwoju.
     (Podziękowanie KFON dla Dyrektora Bogdana Musznickiego)